You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Šestka je tu stále pro vás

Vážení zákazníci, 

z důvodu nařízení vlády ze dne 4.9.2020 je od středy 9.9.2020 až do odvolání opětovně nutné mít pro návštěvu našeho obchodního centra jakoukoliv ochranu úst a nosu /rouška, respirátor, šála apod./. Prosíme vás o respektování tohoto nařízení, platného pro nás všechny.

Šestka i nadále zůstává bezpečný místem pro vaše nákupy i zábavu a naši nabídku doplní ve středu 16.9. i nový a vylepšený Albert s rozšířenější nabídkou sortimentu zdravých a čerstvých potravin.

Pokud se rozhodnete centrum navštívit prosíme o dodržování následujících pravidel pro co nejbezpečnější nákup:

  • Spolu s opatřeními, které pro váš bezpečný nákup zajistíme my, prosíme zároveň o dodržování některých základních pravidel i vás, zákazníky:

    a) používejte dostupné ochranné pomůcky, jako jsou roušky či respirátory a rukavice,
  • b) dodržujte bezpečné rozestupy (minimálně 2 m) a neshlukujte se ve větším počtu na malém prostoru,
  • c)dezinfikujte si pravidelně ruce, prostředky k tomu určené jsou umístěny u vchodů do centra, ve společných prostorách centra i v jednotlivých provozovnách,
  • d) v případě manipulace s obuví, oblečením a další zbožím v jednotlivých prodejnách, tak čiňte s dezinfikovanýma rukama,
  • e) řiďte se aktuálními pokyny obchodního centra, ostrahy a jednotlivých prodejců,
  • f) dbejte pokynů jednotlivých prodejců týkající se omezení počtu osob v provozovně.

 

Co dělá OC Šestka pro bezpečný nákup svých zákazníků?

I my dále pokračujeme v opatřeních, zajišťující bezpečí nás všech:

  - režimový plán úklidu společných prostor a jejich dekontaminaci a dezinfekci dle odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice
  - přítomnost osoby dohlížející na dodržování určených pravidel zákazníky a dalšími osobami,
  - informační kampaň na propagačních plochách centra a dalšími komunikačními kanály, jako jsou webové stránky centra, sociální sítě centra, apod.,
  - monitoring pohybu návštěvníků centra se zajištěním, aby nedocházelo ke shlukování osob, zejména v místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z parkoviště, prostor před výtahy, eskalátory, záchody apod.,
  - přístupné dezinfekční prostředky pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra, umístěné u vchodů do centra, ve společných prostorách centra i v jednotlivých prodejnách
  - pravidelná dezinfekce kontaktních ploch bankomatů a jiných ATM,
  - omezení míst k odpočinku, aby nedocházelo ke shlukování osob,
  - proškolení zaměstnanců centra i jednotlivých provozoven tak, aby znali opatření a uměli návštěvníkům poradit s bezpečnostními opatřeními,
  - zajištění možnosti odstranění osobních ochranných prostředků (roušek, rukavic apod.) do směsného odpadu v nákupním centru,
  - přísun necirkulovaného vzduchu do vzduchotechnického systému centra a zajištění čistoty celého systému včetně filtrů.

 

Věříme, že nastavení a dodržování výše uvedených pravidel zajistí bezpečnost pro vaše poklidné nákupy a využití všech nabízených služeb. 

Těšíme se na vaši návštěvu. Zase bude fajn!

Děkujeme!

Vaše OC Šestka