You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Udělejme tečku za koronavirem

Ve spolupráci s Asociací obchodních center se Obchodní centrum Šestka zapojilo do celorepublikové kampaně na podporu očkování proti koronaviru.

Pro bližší infromace kliněte zde : https://www.ceskoockuje.cz/ 

Rozhodnutí očkovat se je na každém z nás! 

Děkujeme


Udělejme tečku za odloučením od blízkých                    


Udělejme tečku za prací z obýváku